ชั้นบนบริเวณระเบียงจัดแสดงภาพเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต
ชั้นบนบริเวณระเบียงจัดแสดงภาพเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต
17/5/2561 / 70 / สร้างโดย Web Admin

ชั้นบนบริเวณระเบียงจัดแสดงภาพเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีตและจัดแสดงนิทรรศการตามวาระสำคัญต่างๆ ในลักษณะการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

Related articles line
เงินตราล้านนา จัดแสดงเรื่องรายเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนา
16/5/2561 / 47
ในอดีตโดยเน้นเงินตราที่เป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนา เช่น เงินเจียง ..
วิวัฒนาการเงินตราไทย จัดแสดงเงินตราไทยในยุคสมัยต่างๆ
15/5/2561 / 30
ตั้งแต่ยุคฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ และ ปัจจุบ..