24/1/2562 / 119
วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ถนนเชียงใหม่-..
18/1/2562 / 111
วันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
12/1/2562 / 106
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม..
28/12/2561 / 107
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใ..
17/12/2561 / 102
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภ..
6/12/2561 / 93
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า หมู่ 12 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยส..