วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือจาก Chengdu Institute of Sichuan International Studies University วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหว
วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือจาก Chengdu Institute of Sichuan International Studies University วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหว
15/7/2564 / 0 / สร้างโดย Jirasak Inthawichai