วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
25/11/2564 / 0 / สร้างโดย Jirasak Inthawichai

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ด้านเงินตรา ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนจัดแสดง ๓ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้เข้าชมจากเพจชีวิตและการเดินทาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่