ชั้นบน จัดแสดงเงินตราโบราณ โดยเฉพาะเงินตราล้านนา
ชั้นบน จัดแสดงเงินตราโบราณ โดยเฉพาะเงินตราล้านนา
16/5/2561 / 306 / สร้างโดย Web Admin

ชั้นบน จัดแสดงเงินตราโบราณ โดยเฉพาะเงินตราล้านนา เรื่องราวประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าของอาณาจักรล้านนาในอดีต บทบาทของกษัตริย์ล้านนากับการค้าและการจัดสรรทรัพยากร เงินตรา และสินค้าตามเส้นทางการค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
หอยเบี้ยในฐานะต่างๆ
6/3/2562 / 311
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มหาอำนาจชาวยุโรป ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และฮอลันดา
โถงชั้นล่าง จัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
17/5/2561 / 331
โถงชั้นล่าง จัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เ..
ชั้นบน จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทย การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้า หลังสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ
15/5/2561 / 330
ชั้นบน จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทย การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้า หลั..