วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565
12/4/2565 / 5 / สร้างโดย ปภัสสิริย์ แก้วละเอียด

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 วันคล้ายวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมวางสวยดอกไม้เพื่อสักการะบรรพกษัตริย์ ในกิจกรรม "ยอสวยไหว้สาพระญามังรายประจำปี 2565 บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม “ยอสวยไหว้สาพระญามังราย” ประจำปี 2565