เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
24/7/2561 / 146 / สร้างโดย Web Admin

เกี่ยวกับเรา


กรมธนารักษ์ ได้ปรับเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงที่เคยเป็นคุ้มของเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง บ้านหลังใหญ่ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงสูงโปร่ง ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ให้เป็น "ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่” จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย พร้อมทั้งให้บริการจำหน่าย และจ่ายแลกเหรียญให้กับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

"ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่” ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีการปรับปรุงทั้งในด้านการจัดแสดง ต่อเติมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม โดยยังคงรักษารูปแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคารเดิมไว้ และได้สร้างอาคารใหม่อีก 2 หลัง เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยเงินตราที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน ภายใต้ชื่อ "พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่”

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการออกแบบตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย ผสมผสานกับเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และการใช้เงินตราล้านนา โดยนำเสนอผ่านภาพวาด วีดิโอ แอนิเมชั่น และเกมต่างๆ ควบคู่กับการจัดแสดงเงินตราประเภทต่างๆ ที่เคยใช้ในดินแดนล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


     

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ติตด่อเรา
2/3/2561 / 149
52 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5322 4237 –..
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่ระลึก
2/1/2561 / 177
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่ระลึก รับแลก และจ่ายแลกเหรี..